Jak správně vyplést a omotat raketu

Raketa vypletená na 14 kilo? - Naprostý nesmysl, říkají jedni. Tvrdší výplet přináší více kontroly, oponují druzí. Kde je tedy pravda a kolik kilo bychom měli v různých věkových kategoriích na raketě mít? Zeptali jsme se sedmadvacítky hráčů a trenérů, kteří se dlouhodobě pohybují v mezinárodním badmintonovém prostředí na špičkové úrovni.

Odpovědí se nám podařilo získat od respondentů hned z 20 zemí, když mezi nimi nechyběli hráči a trenéři hráčů z TOP 20 i TOP 10 světového žebříčku, čtvrtfinalisté MS a OH, medailisté a trenéři medailistů z ME, bývalí šampioni Panamerického mistrovství a her, šampionka her Britského společenství nebo vítězka Evropských her. V závěru článku přidáváme i několik odborných postřehů od jednoho z předních světových vyplétačů, který servisuje vybavení té největší hvězdě, Carolině Marin.

Průzkum probíhal za pomoci jednoduchého dotazníku, v němž bylo potřeba odpovědět na zhruba 20 otázek. Ty zjišťovaly mimo jiné vlastní preference dotazovaných, co se tvrdosti výpletu týče, ale také se ptaly po doporučeních k jednotlivým věkovým kategoriím. Zajímalo nás také, jaký výplet se používá nejčastěji, nebo jaký typ omotávky je u hráčů nejoblíbenější. Pojďme se nyní seznámit s výsledky celého průzkumu.


Typ výpletu

Jednoznačně nejpoužívanější značkou výpletu se ukázal být Yonex, konkrétně typy BG-80 a BG-65. Byť bychom se mohli domnívat, že se mnohdy jedná o sponzorský materiál, dobré tři čtvrtiny dotazovaných uvádějí zcela jiný důvod, proč s některým ze zmíněných „bégéček“ hrají. Opakovaně si pochvalují především lepší cit pro míč, líbivý zvuk úderů a solidní výdrž výpletu (i vzhledem k jeho ceně).

Než se dostaneme k samotným kilogramům na raketách, sluší se poznamenat, že průzkum proběhl napříč nejen státy, ale i věkovým spektrem. Největší podíl respondentů přitom tvoří věkové skupiny 21-30 a 31-40 let (v součtu 70 % dotazovaných) se skupinou 41-50 let (19 %). Čtvrtina dotazovaných byly ženy.


S jak měkkým/tvrdým výpletem hrají sami dotazovaní?

12,89 kg – to je průměrná tvrdost výpletu, s níž badminton hrají/hráli účastníci průzkumu. Z 27 dotazovaných však pouze dva lidé uvedli, že hrají s výpletem napnutým na 10-10,5 kg. Zbývajících 25 hráčů a trenérů začíná na hodnotě 12 a výše. Pokud bychom uvažovali průměr pouze těchto 23 odpovědí, byla by výsledná hodnota ještě vyšší – 13,10 kg. Zdůvodnění pro tuto tvrdost od samotných respondentů? Lepší kontrola úderů, kompromis mezi výdrží výpletu a možností ovládat míč, přesná hra, větší cit pro údery na síti. Jako nevýhodu někteří uvádějí, v celku logicky, že zasáhnou-li míček raketou příliš blízko rámu, výplet praskne.

Ženy vs. muži

Provedený průzkum měl kvalitativní charakter a další zpřesnění čísel by vyžadovalo výzkum kvantitativní, alespoň s několika stovkami dotázaných. Nicméně ukázalo se, že takřka není rozdílu v tvrdosti výpletu, s nímž hrají ženy a muži. Zjištěné hodnoty se u obou pohlaví pohybují okolo 13 kg (navíc oba dotazovaní, kteří pletou na pouhých „deset“, jsou muži).


Doporučení pro jednotlivé věkově-výkonnostní skupiny

Věková skupina

Doporučení
(hráči a trenéři společně)

Doporučení od hráčů

Doporučení od trenérů
nebo hrajících trenérů

7-11 let

10,25 kg

10,45 kg

10,07 kg

10-15 let

11,01 kg

11,05 kg

10,94 kg

14-19 let

12,30 kg

12,48 kg

12,15 kg

Dospělí / Elitní hráči

13,47 kg

13,37 kg

13,56 kg

V tabulce uvedené hodnoty doporučeného napětí výpletu badmintonových raket jsou průměrné a vycházejí z provedeného průzkumu.

Nejvyšší jednotlivé hodnoty uvedené u dospělých byly 14-16, respektive 14-15 kg, přičemž nebylo výjimkou, že sami dotazovaní hráli/hrávali s výpletem napnutým v rozmezí 13-15 kg. Hodnota začínající třináctkou byla u dotazovaných nejčastější. Tomu odpovídá i průměrné doporučené napětí 13,47 kg.

Dále si lze všimnout, že s výjimkou kategorie dospělých trenéři oproti hráčům doporučují mít výplet o přibližně 0,1-0,4 kg měkčí. To můžeme s vysokou pravděpodobností připsat na vrub skutečnosti, že trenéři se na vývoj hráče, díky svým zkušenostem, dívají o něco komplexněji.

V případě nejmladších dětí (věk 7-11) bylo nejnižší uvedenou jednotlivou hodnotou 8 kg, ale naprosto nejčastěji byla doporučována tvrdost 9-11 kg, přičemž hodnota lehce nad 10 kg se jeví jako optimální. To i vzhledem k tomu, že měkčí výplet začínajícím malým badmintonistům poskytuje určitou rezervu při nepřesném zasahování míčů, které je zpočátku časté.

Pro věk 10-15 let se doporučuje napnout výplet o necelý kilogram více, okolo 11 kg. Nároky na přesnost a kvalitu provedení úderů jsou u této skupiny hráčů již o něco vyšší a tvrdší výplet přece jen nutí při manipulaci s raketou a míčkem k větší přesnosti a čistším zásahům. Tento trend a zdůvodnění lze následně sledovat též směrem do juniorských kategorií (doporučené napětí 12,30 kg pro věk 14-19 let) a stejně tak do již zmíněné elitní kategorie dospělých. Obecně vzato, tvrdší výplet podle hráčů i trenérů zkrátka znamená více kontroly a větší cit pro hru.

Omotávky

U omotávek průzkum zjišťoval oblíbený materiál, preferovanou tloušťka a způsob omotání. Ukázalo se, že zhruba 2/3 dotazovaných upřednostňují nylonovou omotávku oproti látkové (froté). Dále 85 % respondentů uvedlo, že preferují, aby grip na raketě byl spíše tenký (59 %) nebo velmi tenký (26 %). Stejným stylem, jako to měl kdysi rád Lin Dan (froté omotané pouze na spodní část držátka rakety), si raketu neupravuje nikdo z dotazovaných. Naprostá většina jednoduše obaluje držátko v celé jeho délce (85 %). Ostatní při omotávání přidají ještě pár centimetrů nad držátko, směrem k hlavě rakety, častěji v párových disciplínách.

Volba materiálu obecně podléhá individuálním preferencím každého sportovce, přičemž nylonové gripy jsou oblíbené zejména pro svoji větší přilnavost, a to i v případě zvýšeného pocení. Právě z tohoto důvodu ale jiní hráči volí froté, jež ale dalším lidem přijde příliš kluzké.

Někteří z dotázaných si v případě nylonových gripů pochvalovali také lepší vnímání rakety v ruce. Tenčí způsob omotání volí hráči především z důvodu snazší manipulace s raketou v prstech a dlani.


Několik zajímavostí od „pana Vyplétače“ na závěr…

Panem Vyplétačem doporučované hodnoty jsou: 10,5-12 kg pro děti, 11-12,5 kg pro juniory, 11,5‑13 kg pro dospělé hráče a 12,5-15 kg pro absolutní špičku.

Carolina Marin si rakety nerada nechává vyplétat někým jiným, a tak je firma Yonex posílá přímo k panu Vyplétačovi domů (přes hranice několika států), odkud putují již vypletené zpátky ke Carolině. Přitom její výplet není nijak zásadně tvrdý – oblíbila si hodnotu 12,5 kg. Svou roli zde ale hraje i zvolený výplet a takzvané předpětí (angl. pretension), které se při vyplétání používá (před samotným utažením struny se výplet napne např. na 40 % cílové hodnoty a až následně naplno utáhne).

Na trhu jsou k dispozici stále lehčí rakety, které potřebují tvrdší vyplétání. To samo o sobě skutečně hráčům poskytuje větší kontrolu úderů i čistší zásahy míčku, ale ne v každé hale lze tuto výhodu využít.


… a s nimi vybrané původní odpovědi od respondentů samotných

Dle některých doporučení by se tvrdost výpletu u dospělých měla pohybovat v rozmezí 12-16 kg, v závislosti na typu hráče.

U mužů na elitní úrovni se tvrdost výpletu pohybuje okolo 15 kg, u žen častěji okolo 13 kg.

„Experimentoval jsem tak dlouho, až jsem našel optimum, které mi vyhovuje nejvíc,“ říká jeden z dotazovaných badmintonistů.

 

Tato slova osobně potvrzuje i sám pan Vyplétač, když říká, že „cokoliv pod 10 kg je opravdu málo a je pak skoro jedno, jestli má hráč špičkovou raketu, nebo nějaký „krám“ ze supermarketu. Na druhou stranu vyhovující nastavení svého vybavení musí každý hráč odhalit sám a musí vědět, co mu má jeho volba přinést.“

A proto vám přeji, ať správné, optimální napětí a typ výpletu, tloušťku omotávky i materiál, ze kterého je vyrobena, zvolíte i vy a tento článek nechť je alespoň malou pomůckou při vašem hledání.

Autor: Pavel Florián