Základy pohybové techniky I

Pohybový cyklus

Podobně jako provedení každého úderu, také pohyb po kurtu jako takový má své zákonitosti a pravidelně se opakující prvky. Pohybový cyklus má i zde čtyři fáze: start – přiblížení – úder – návrat.

  • Ve fázi startu je klíčový pro badminton velmi specifický pohyb, tzv. split-step známý také jako aktivační krok (někdy též předskok, rozskok či v komplexnějším pojetí střeh), který hráči umožňuje efektivně zareagovat na soupeřův úder a vystartovat směrem k míčku.

  • Přiblížení, není ničím jiným, než přesunem z výchozího postavení směrem k místu, kde se chystáme zahrát úder. Přiblížení může probíhat prostřednictvím běžeckých kroků, přísunů, odskoku s otočením na nevýpadové noze, výskoku, výpadu atd. V některých situacích však nemusí proběhnout vůbec, to když míček letí na tělo či velmi blízko těla.

  • Úder je vedle provedení úderu samotného spojen s celou řadou pohybů, které odehrání míčku, či chcete-li finální fázi přiblížení a úvodní fázi návratu provázejí. Jde především došlapy a dopady při výpadech a výskocích – nezapomeňme na v zadní části kurtů specifický přeskok, ale patří sem také například různé formy natočení boků či pánve, rotace horní poloviny těla atd.

  • Návrat do místa, odkud budu startovat na další míček, probíhá nejčastěji prostřednictvím kroků (chůze či běžecké kroky dle situace) a přísunů. Ovšem může se stát, že, pokud není čas, neproběhne vůbec a za dalším míčkem vystartuje hráč rovnou z místa odehrání úderu.

Bez split-stepu ani krok!

Zdaleka nejdůležitější pohybovou fází je hned ta úvodní, start. Split-step je nezastupitelným pohybem, který vytváří předpětí ve svalech dolních končetin (především lýtkách) a umožňuje tak rychlejší vyběhnutí nebo odraz směrem k míčku. Tato aktivace je zároveň nesmírně důležitým prvkem pro změny rytmu pohybu po kurtu. Bez něj je pohyb po kurtu zcela neefektivní. Důležitou roli zde hraje i první rychlý krok.

Split-step má velmi mnoho variant. Dopad snožmo, dopad nejprve na levou nohu, dopad nejprve na pravou nohu, s levou nohou vpředu, s levou nohou vzadu a mnoho dalších – každý způsob nám lépe umožní vyrazit jiným směrem a na určitý typ úderu. Postačující pro nás pak bude rozdělení split-stepů na obranné (neutrální) a útočné (ofenzivní), jak můžeme vidět na videu s dánským trenérem a bývalým reprezentantem Steffenem Rasmussenem.

I pokud všechny varianty tohoto důležitého pohybového prvku již znáte, pamatujte, že je naprosto zásadní split-step v tréninku i v zápasech pilovat a jeho provedení vyladit k dokonalosti. Inspiraci, jak rozvíjet tuto dovednost u dětí, najdete v přiložené sérii videí. Zaměřuje se především právě na split-step a různé změny směru.

Nejdůležitější pohyby

Vedle split-stepu a prvního rychlého kroku jsou dvěma asi nejdůležitějšími pohybovými prvky výpad (s dopadem přes patu a došlápnutím na špičku) a přeskok při odehrání vrchních úderů v zadní části kurtu. Jejich zvládnutí vyžaduje čas, přičemž je důležité, ať už přímo nebo prostřednictvím průpravných pohybových cvičení, rozvíjet je již od útlého věku. Kdo tuto trojkombinaci společně s uvolněným držením rakety a rotací předloktí při provádění úderů zvládne, má do značné míry vyhráno a naprostý badmintonový základ může považovat za zvládnutý. Jeho rozvoj a každodenní zdokonalování však tímto okamžikem teprve začínají. 

Tip na závěr: Při rozvoji pohybových dovedností svých svěřenců se nezaměřujte pouze na specifické badmintonové pohyby, ale zdokonalení celkové pohybové zdatnosti. Pro badminton jsou u dětí jedněmi z nejdůležitějších schopností koordinace, rovnováha, obratnost a flexibilita. U starších hráčů se postupně dostávají (samozřejmě postavené na kvalitním základu) do popředí mj. také rychlost, frekvenční rychlost a explozivní síla.

 

Autor: Pavel Florián