Multifeeding - klíč k osvojení dovedností i zlepšení kondice

Multifeeding, nahazování, nastřelování, Ballmaschine, multishuttles – alespoň některý z těchto slangových výrazů zná snad každý badmintonista. Co se pod nimi ale opravdu skrývá?

Ve všech případech jde o trénink prostřednictvím nahrávání velkého množství míčků. Sledují se přitom konkrétní cíle (jeden nebo více cílů zároveň), které, zjednodušeně vzato, můžeme zařadit do třech oblastí: nácvik techniky, intenzity (chcete-li též kondice) a taktických variant. I když sebelepší multifeeding nikdy plně nenahradí reálnou hru, je velmi důležitou a užitečnou součástí tréninkového procesu. 

Technika – multifeeding je ideálním prostředkem k rozvoji techniky, ať už úderů nebo pohybu. Metodu lze efektivně využít nejen ke zdokonalování správného provedení dovedností (např. podseknutých kraťasů na síti, sekaných dropů atd.), ale také k opravám špatně zažitých technických návyků (např. nedostatečné zapojení ramena při vrchních úderech, nevhodné načasování došlapu při výpadech atd.).

Na co si dát pozor: Nahrávka musí co nejvíce odpovídat reálné situaci ve hře. Velmi důležité proto je, kde nahrávač stojí, zda nahrává spodem/horem, jestli nahazuje/nastřeluje či jakou razanci a rytmus nahrávky volí. Důležitý je také celkový počet opakování nejen v sérii, ale i celém cvičení. Bezchybnost a kvalita provedení jsou vždy na prvním místě, kvantita je až druhořadá. (Ukázku, jak prostřednictvím multifeedingu zdokonalit například obranu, najdete na videu s Viktorem Axelsenem níže.)

Intenzita – prostřednictvím multifeedingu lze velmi efektivně rozvíjet základní složky fyzické kondice: aerobní / anaerobní i obecnou vytrvalost, rychlost, výbušnost, ale také obratnost, koordinaci atd. Podmínkou je zvolení adekvátního počtu míčů v jednotlivých sériích, tempo, v jakém jsou míče nastřelovány, i délky pauzy.

Pokud chceme, aby náš hráč při multifeedingu rozvíjel například výbušnost, měla by délka „výměny“ trvat cca 3-8 sekund, přičemž pauza by měla být zhruba 5-6 x delší. Představme si tedy například cvičení, kdy nastřelíme vždy jen 2-3 míče v nadzápasovém tempu (zátěž v délce cca 3 sekund), které budou prokládány 15-18 sekundovou pauzou. Celková délka tohoto typu tréninku by pak v rámci jedné tréninkové jednotky neměla přesáhnout 15-20 minut. (Základní návod, jak rozvíjet jednotlivé kondiční složky, najdete například v učebnici BWF CL 2, modul 8.)

Na co si dát pozor: Pokud se rozhodneme multifeeding využívat pro trénink fyzické kondice, naším primárním cílem by nikdy nemělo být hráče zničit (vystřílet co největší počet míčů za co nejkratší čas), ale rozvíjet konkrétní kondiční složku. Sebeintenzivnější kondiční multifeeding by měl zároveň sledovat alespoň jeden technický cíl. (Že multifeeding může bolet, ale zároveň sledovat konkrétní cíle, vtipným způsobem ilustruje "1000míčková výzva" s Benem Beckmanem výše.)

Taktické varianty – Při multifeedingu je opravdu vždy potřeba uvažovat taktický kontext hry.

Zde je konkrétní příklad. Představte si nepravidelnou nahrávku na síť – do zadní části kurtu. Úkolem hráče je zahrát u sítě pokaždé zcela přesný podseknutý kraťas, ze zadní části kurtu může zahrát libovolný úder. Aby cvičení dávalo po taktické stránce smysl a alespoň částečně docházelo k modelaci reálné hry, musí nástřely na síť létat velmi blízko k síti a výhozy do zadní části kurtu nesmí být rychlé a ploché. Ptáte se proč? Hrát přesný podseknutý kraťas z velké dálky je velmi neobvyklé, ale především, po přesném podseknutém kraťasu, který se povedl a soupeř jej musí vybírat výrazně pod úrovní pásky, není možné míček zahrát jiným směrem, než nejprve nahoru.

Několik tipů aneb nač pamatovat, když se chystáte do tréninku zařadit multifeeding:

  • Stanovte si, co konkrétně chcete rozvíjet. Zda pouze techniku, nebo kondici s technickým úkolem.
  • Uvažte taktický kontext, tj. rozmyslete, jakým způsobem zajistíte, aby cvičení co nejvíce odpovídalo reálné herní situaci.
  • Rozvíjíte-li techniku, prokládejte procvičovanou dovednost jinými údery, klidně i v jiné části kurtu. Efekt učení díky tomu bude hlubší a trvalejší.
  • Jakou konkrétní intenzitu výkonu máte od svých hráčů při tréninku chtít? Změřte délku tří nejkvalitnějších zápasů daného hráče hraných v nejvyšším tempu: evidujte průměrnou délku výměn i přestávek mezi výměnami, zaznamenejte nejdelší a nejkratší výměnu, zapište průměrnou TF, nejvyšší TF a s pomocí sporttesteru sledujte vývoj křivky TF v průběhu celého zápasu. Snadno díky tomu určíte, jak tvrdě musí hráč v tréninku pracovat, aby dokázal v nejtěžších zápasech uspět.

Autor: Pavel Florián