Jak plánovat pro hráče ve věku do 11 let

Plánování je třeba přizpůsobit cílům, ale také možnostem každého hráče – a to především vzhledem k jeho věku.

Aktivní start (věk: do 6 let)

Cíl: vybudování kladného vztahu ke sportu a badmintonu zvláště

Prostředek: jakákoliv pohybová, dovednostní a herní aktivita spojená s úspěchem

Dílčí zásady a cíle: hlavně hravě a zábavně

Základy/zábava (věk: chlapci 6 – 9, dívky 6 – 8)

Cíl: zvládnutí základních pohybových a úderových dovedností

Prostředek: mnoho různých sportovních a pohybových aktivit, většina zábavnou formou

Dílčí zásady a díle:

 • badminton: držení a ovládání rakety, získávání citu pro míč, věk nejlepšího pohybového učení (základní údery - maximální důraz na kvalitu přípravy a provádění úderu; základní rytmus pohybu, tj. split-step, rychlý první krok a navazující úder + nové výchozí postavení), pochopení základů strategie, zvládnutí základů taktického rozhodování,
 • vhodná kondiční příprava: rozvoj koordinace, (frekvenční) rychlosti a pohybové všestrannosti.

Struktura týdenního mikrocyklu a turnaje:

 • převažující minibadminton/badminton (ca 60 % veškerého tréninku),
 • počet tréninkových jednotek týdne: 3 – 5 (60 – 90 minut),
 • učení se dovednostem + hra minibadminton (na malém kurtu a se sníženou sítí),
 • počet turnajů/zápasů v roce: 5 – 6 / 20 – 30 (princip třetin; turnaje s mnoha zápasy, především ve dvouhře); dovednosti > výsledky, chválíme a budujeme vztah k badmintonu.

Učení tréninku (věk: chlapci 9 – 12, dívky 8 – 11)

Cíl: učení se technickým a taktickým dovednostem

Prostředek: multifeeding, badmintonová cvičení, tréninkové zápasy, atletická a všesportovní příprava

Dílčí zásady a cíle:

 • badminton: vysoká kvalita základní úderové techniky (varianty držení rakety, varianty horního a spodního úderu) a základní pohybové techniky (tip: chyby se fixují do dalšího věku a mohou být obtížně odstranitelné), navazující technické dovednosti, rozvoj strategie a taktického rozhodování,
 • vhodná kondiční příprava: budování základů rychlosti, stability a obratnosti, rozvoj frekvenční a reakční rychlosti (tip: ještě ne vytrvalost), intenzita přípravy rozhoduje o její kvalitě.

Struktura týdenního mikrocyklu a turnaje:

 • zaměření dle konkrétního období, vštěpování základů komplexní přípravy (např. kvalitní spánek a základy regenerace),
 • první příprava dle tréninkového plánu, první vrcholy, první úspěch jako odměna za zvládnuté dovednosti,
 • počet tréninkových jednotek: 4 – 6 (60 – 120 minut),
 • počet turnajů/zápasů v roce: 10 – 12 / 40 – 50 (princip třetin; turnaje s mnoha zápasy ve všech disciplínách)

Autor: Josef Rubáš