Jak připravit plán

Níže si představíme čtyři konkrétní kroky při sestavení tréninkového plánu:

1) Je třeba znát cíl!

Především je třeba znát motivaci a cíle svého hráče.

2) Plán turnajů

V souladu s cíli si připravíme plán turnajů na následující období (ideálně na následujících 6 měsíců konkrétně, na další rok/dva výhledově).

Turnaje ohodnotíme: 3 přípravný, 2 důležitý, 1 vrchol. V období jednoho roku je vhodné mít nejvýše tři období s vrcholem – při větším počtu se snižuje jejich význam a klesá motivace hráče.

3) Naplánujeme období

Podle zhodnocených turnajů si naplánujeme jednotlivá období (ideálně na následujících 6 měsíců konkrétně, na celý rok výhledově):

  • Přechodné období: hlavní zaměření na relaxaci (psychickou i fyzickou), nespecifické zatížení („cokoliv, jenom ne badminton“), aktivní odpočinek, objem i intenzita tréninkových jednotek je nízká (tip: cokoliv, jen ne stále badminton). 
  • Přípravné období: hlavní zaměření je na zvýšení výkonnosti, tréninkové jednotky jsou zpravidla delší a méně intenzivní, je však třeba nadále zachovávat jejich pestrost (různé prostředky, délky jednotek, různá intenzita zatížení atd.). 
  • Předturnajové období: hlavní zaměření na vyladění sportovní formy, nižší objem a naopak vyšší intenzita/kvalita tréninkového zatížení (přípravné turnaje). 
  • Turnajové období: zaměření na dosažení maximálních výkonů, hlavní pozornost věnována optimální přípravě na turnaje, resp. udržení a opakované vyladění sportovní formy. Specifické zatížení (speciální zápasová příprava, včetně zaměření na konkrétní herní situace), tip: velmi důležitá je mentální připravenost.

Období se mohou v průběhu měsíce prolínat, délka jednotlivých období je individuální a především – příprava by na sebe měla navazovat.

4) Vyhodnocení a úprava/příprava

Nejpozději s ukončením každého cyklu (tj. završení cyklu turnajovým obdobím) vyhodnoťte předchozí období, porovnejte stanovené „úkolové“ a „výsledkové“ cíle se skutečností a zapracujte nové poznatky do přípravy dalšího cyklu. 

Tři bonusové tipy

  • Model „v létě kondiční objemy, od září do května turnaje a v červnu je volno“ je z mnoha důvodů chybný (nerozehranost v průběhu podzimu, jarní únava, nezaměření se na vrcholy atd.). Hráči by měli výše uvedená období kombinovat v průběhu celého roku. 
  • Význam regenerace a volna: Alespoň 1 den v týdnu zcela volný (psychický i fyzický relax), alespoň 1x týdně fyzioterapie/masáž + každodenní relaxace/regenerace (dostatečný spánek, studená sprcha, kvalitní strava atd.), doporučený roční rozsah volných dnů: 75 – 100 dnů dle věku. 
  • Dodržujte komplexnost přípravy v každém měsíčním i týdenním cyklu (technika, taktika, fyzická příprava, mentální příprava, životní styl), mění se pouze význam konkrétní složky v rámci příslušného období.

Autor: Josef Rubáš