Na které tři věci nesmíme při plánování zapomenout?

Při plánování přípravy hráče je třeba především zohlednit tři základní věci, které si níže představíme:

Motivace: Cíl!

První otázkou při plánování je „proč?“, proč vlastně váš hráč hraje badminton? Jaké jsou jeho cíle? A co je ochoten udělat pro jejich dosažení? Motivace zahajuje a produkuje akci. Proto má takový význam a proto je třeba, aby trenér perfektně znal cíle svého hráče.

Cíle mohou být krátkodobé (1 – 6 měsíců), střednědobé (3 – 12 měsíců) a dlouhodobé (dle věku hráče: 1 – 2 roky, ale také kariérní cíle) – od cílů se potom odvíjí náplň jednotlivých cyklů. 

Cíle mohou být orientované na úkol/proces (např. osvojení určité dovednosti; záleží jen na hráči, jak se mu cíle podaří splnit, a jsou tedy kontrolovatelné) nebo orientované na výsledek (např. výhra na turnaji, umístění na žebříčku; vstupují do nich vnější okolnosti, např. kvalita soupeřů, a cíle jsou tedy nekontrolovatelné). (více též BWF Coach Level 1, str. 201)  

Cíl není sen – je třeba jej pojmenovat, definovat, měřit, vyhodnotit, ukotvit v čase. Hráč by si měl určovat vždy ten nejvyšší cíl, jehož dosažení je ochotný věřit. (více též BWF Coach Level 1, str. 21)

V optimálním případě jsou cíle trenéra a hráče shodné. A to jak představa o kariéře hráče, tak i orientace na úkoly/výsledek v jejím průběhu.

Komplexní příprava

Trénink je soustavná příprava na výkon; to čemu zpravidla říkáme trénink („dvě hodiny v hale“), to je potom tréninková jednotka. Do plánování přípravy je třeba zahrnout všechny složky, které mají vliv na výkon:

  1. badmintonová technika (pohybová a úderová),
  2. badmintonová taktika (taktické rozhodování, strategie, instinkt atd.)
  3. fyzická příprava (síla, rychlost, dynamika, vytrvalost, obratnost atd.),
  4. mentální příprava (ovládání myšlenek, vnitřní řeč, koncentrace, uvolněnost, sebevědomí atd.),
  5. životní styl (spánek, regenerace, stravování atd.).

Komplexnost přípravy a nároky na kvalitu se vzhledem k věku hráče vyvíjí, vždy by ale měl být kladen důraz na všechny složky.

Proč? Úzce spolu souvisí!

Pokud je hráč špatně kondičně připraven, nemůže rozvinout badmintonové dovednosti. Naopak, pokud je limitován badmintonovými dovednostmi, neuplatní kondiční přednosti. Pokud „umí hrát“ (má badmintonové dovednosti) a „umí běhat“ (je fyzicky připraven), ale „nemá v pořádku hlavu“ (je nedostatečně mentálně připraven), opět nedostáhne na potřebné výsledky, nenaplní své cíle a jeho motivace do dalšího tréninku klesá.

Plánování turnajů

Můžeme být sebevíc zaměření na proces, dovednosti nebo výkony – ale na výsledkové cíle dosahujeme na turnajích.

Podle turnajů plánujeme přípravu, resp. uvažovaným vrcholům následně přizpůsobujeme jednotlivé cykly přípravy a přípravné turnaje.

Především v mladších juniorských kategoriích (U9 – U15) bychom měli do plánování turnajů zahrnout tzv. princip třetin (třetina zápasů proti slabším – turnaje na výhru, třetina proti rovnocenným – turnaje s několika vyhranými zápasy, třetina proti silnějším – turnaje na zkušenou, každý vyhraný zápas se počítá).

Autor: Josef Rubáš