Doporučená literatura

Literatura.JPG

Seznam doporučených titulů obsahuje základní i pokročilou literaturu, kterou ve své každodenní praxi využijí trenéři i hráči. Průběžně bude obměňován a doplňován. Za klíčová témata lze považovat především:

  • speciální badmintonový trénink (technika, taktika, kondice pro badminton, ...),
  • rozvoj základních pohybových dovedností,
  • oblast učení a osvojování dovedností,
  • mentální stránku výkonu a přípravy,
  • periodizaci přípravy a soutěží. 

WOODWARD, Mike a Lyndon WILLIAMS. Trenérská příručka Úroveň 1. První vydání. Kuala Lumpur: Badminton World Federation, 2016. BWF vzdělávání badmintonových trenérů.
 
WOODWARD, Mike. Trenérská příručka Úroveň 2. První vydání. Kuala Lumpur: Badminton World Federation, 2019. BWF vzdělávání badmintonových trenérů.

SCHMIDT, Richard A. a Timothy D. LEE. Motorické učení a výkon: od principů k aplikaci. Praha: Mladá fronta, 2019. Edice Českého olympijského výboru.
 
MUMFORD, George. Mindful athlete: umění všímavosti ve sportu : tajemství maximálního výkonu. Praha: Mladá fronta, 2017. Edice Českého olympijského výboru. ISBN 978-802-0444-400.
 
WAY, Ken. Mentální mistrovství: prověřené postupy pro výjimečný výkon. Praha: Mladá fronta, 2018. Edice Českého olympijského výboru. ISBN 978-802-0448-514.