Fyzická příprava ve věku do 11 let

Přípravu dětí můžeme rozdělovat na tři období:

Aktivní start (věk: do 6 let)

Hrajte si s dětmi, bavte je a nešetřete pochvalami. Jakákoliv sportovní aktivita může být považována za fyzickou přípravu – pokud se na ni děti těší a po jejich skončení jim z očí září radost, děláte to výborně a budujete u dětí velmi důležitou emoční vazbu ke sportu.  

Základy/zábava (věk: chlapci 6 – 9 let, dívky 6 – 8 let)

Děti si zkouší nenápadný půvab tréninku.

Podstatné je v tomto věku nic nezkazit, neodradit, nezranit a naopak vytvořit vztah ke sportu a naučit správné pohybové základy. Je třeba postupně přivádět děti od spontánního pohybu k systematické sportovní přípravě, seznamovat je se sportem a badmintonem (návyky a chování ve sportu).

Zapomeňte na výsledky, výkonnost opravdu není priorita – ale můžete vytvořit velmi silný a potřebný základ pro budoucí výsledky.

Vzhledem k věku dětí (není vyvinutá vůle, koncentrace, děti se učí atd.) je třeba nadále připravovat tréninky hravě a zábavně, s celkovou délkou kolem 60 minut, obecně spíše v nižší intenzitě, ale s důrazem na správné technické provedení, zejména:

 • pohybové základy a pohybová všestrannost – zejména házení a běhání v jakékoliv formě,
 • ze specifických dovedností především rozvoj koordinace, rychlosti a dynamiky,
 • rozvoj badmintonových dovedností v rámci fyzické přípravy:
  • split-step + navazující pohyb – vějíř/vybíhání kurtu (např. přenášení míčků, obíhání kuželů, štafety atd.),
  • výpad, přeskok, odhod v horní i spodní pozici, rotace předloktí – zařazení konkrétních dovedností do různých cvičení.

Tip: Nejefektivnějším tréninkovým prostředkem je zábavná hra a ideální poměr hodnocení je „4x pochvala : 1x kritika“.

Učení tréninku (věk: chlapci 9 – 12 let, dívky 8 – 11 let)

Už máme před sebou hráče a hráčky – učíme je trénovat – systematicky, pravidelně a uvědoměle. Sport má svá pravidla, trenéra je třeba respektovat, na trénink chodíme včas a s potřebným vybavením, každý trénink lemuje warm-up a cool-down, dovednosti je třeba provádět technicky správně; snažíme se maximálně využít tzv. zlatý věk motoriky.

Turnaje jsou jen kontrolní body na cestě k rozvoji dovedností a budoucím výkonům.

V trénincích zábavu doplňuje učení, délka jednotek se pohybuje kolem 60 – 120 minut, intenzitu zohledňujeme s přihlédnutím k hráči a konkrétnímu období, ale kvalitu udržíme vždy s důrazem na rozvoj:

 • rychlosti a hbitosti – žebřík, překážkové dráhy, vějíře, propojení s reakčními schopnostmi,
 • dynamiky – odrazová cvičení, kopce, schody, plyometrie, využití odporové gumy (např. pro odhody),
 • obecné i speciální koordinace a obratnosti – polohové starty, kotouly a další gymnastické prvky, současné házení ve dvojici, jednoduché žonglování,
 • síly a stability (core) – v závěru období (s ohledem na kostru a svaly), přirozené posilování s obměnou prostředků a vlastní vahou (kliky, dřepy, výpady, visy, šplh, sedy-lehy, varianty plankingu atd.; využití medicinbalu, různých nestabilních podložek, odborových gum/lan a expandérů).

Tip: S tréninkem jakékoliv formy vytrvalosti ještě počkejte do dalších období.

Autor: Josef Rubáš