Jak plánovat pro hráče ve věku 11-15 let

Jak plánovat v období rychlého růstu a nastupující puberty, na jehož konci by měl být hráč kompletně technicky a takticky vybaven?

Trénování tréninku (věk chlapci: 11 – 13 let, dívky: 10 – 12 let)

Cíl: upevňování technických dovedností a zdokonalení úderů

Prostředek: multifeeding, badmintonová cvičení, tréninkové zápasy, atletická a všesportovní příprava

Dílčí zásady a cíle:

 • badminton: rozvoj škály úderů a pohybových dovedností, významné zapojení taktických prvků do tréninku,
 • neuspěchat „postaršení“ (především u dívek) a odmítnout „honbu za medailemi“,
 • pozor na upevnění motivace k překonání první stagnace výkonnosti a nezdarů (v tomto věku je statistiky velmi časté „ukončení kariéry“),
 • fyzická příprava: důraz další rozvoj rychlosti a dynamiky a její využití při pohybu na kurtu, první silové a vytrvalostní tréninky, růst = posilování jen s vlastní vahou.

Struktura týdenního mikrocyklu a turnaje:

 • počet tréninkových jednotek: 4 – 8 (60 – 120 minut),
 • příprava dle tréninkového plánu (důsledná periodizace), první setkání s turnajovou zátěží a únavou (nutnost regenerace a vzhledem k růstu a zatížení i fyzioterapie),
 • počet turnajů/zápasů v roce: ca 15 – 20 / ca 60 (principu třetin; všechny disciplíny)

Trénování detailů (věk chlapci: 13 – 16 let, dívky: 12 – 15 let)

Cíl: konečné doladění techniky úderů a pohybu

Prostředek je volen vždy s důrazem na rozvoj konkrétních dovedností: multifeeding, badmintonová cvičení, tréninkové zápasy, speciální atletická a fyzická příprava (posilovna)

Dílčí zásady a cíle:

 • badminton: na konci období je hráč kompletně technicky a takticky připraven! Formování individuality hráče a specializace na jednotlivé disciplíny (odlišné pojetí hry dle disciplín, jakož i odlišné tréninkové jednotky dle disciplín), strategie a taktika na vysoké úrovni, výsledky poprvé začínají hrát roli (zápasový stres; získávání zápasové zkušenosti),
 • nejpozději v závěru období rozhodnutí, na jaké úrovni se badmintonu věnovat (vyhodnocení cílů a ochoty investovaného úsilí, času a peněz); v případě přípravy na evropské úrovni zcela jiné zásady, cíle a trénink,
 • kombinace „škola-badminton“ (přechod na gymnázium/střední školu),
 • fyzická příprava: důraz na rychlost a dynamiku, rozvoj obratnosti a stability („core“), budování základů vytrvalosti, posilování s vlastní vahou a po ukončení růstu postupný rozvoj cvičení v posilovně.

Struktura týdenního mikrocyklu a turnaje:

 • počet tréninkových jednotek: 6 – 10 (60 – 150 minut, dle období, cílů a výkonnosti),
 • komplexní příprava dle tréninkového plánu (důsledná periodizace), nezbytná regenerace (fyzioterapie!),
 • počet turnajů/zápasů v roce: ca 17 – 22 / ca 70 – 80 (princip třetin; zkoušení všech disciplín; v závěru období volba hlavní a doplňkové disciplíny)  

Autor: Josef Rubáš