Jaký je rozdíl mezi strategií a taktikou?

Strategie představuje herní plán, taktika je rozhodování hráče během jednotlivých okamžiků hry (v průběhu výměny). Podstatou taktiky je zvolit v momentální situaci takové řešení, jehož prostřednictvím hráč získá ve výměně výhodnější pozici, která ho ideálně přiblíží k zisku bodu.

Zjednodušeně jde o to zvolit ten správný úder podle toho, kde se na kurtu nachází soupeř (soupeři) a kde se nacházím já (se svým deblovým partnerem). Do rozhodování přitom vstupují další parametry jako stav zápasu, vyhodnocení předchozího úderu, příchozí úder od soupeře (rychlost, křivka, umístění), volba pohybu k míči, volba přípravy na úder a provedení úderu, následný pohyb do výchozího postavení proti dalšímu úderu soupeře atd.

Taktické rozhodování by se mělo ideálně řídit předem připravenou strategií.

Taktika a strategie jsou dva úzce spojené, avšak zcela odlišné pojmy, které nelze zaměňovat. Jsou hráči, kteří jsou výborní v dodržení strategie, ale špatní v taktickém rozhodování, a naopak.

Principy strategie a taktiky jsou založeny na vyspělosti hráče (zejména pochopení a realizace strategie a taktiky, úderová a pohybová technika, odlišnost disciplíny, dovednost využití různých úderových a herních variant atd.) a mezi ty základní patří:

  • využití na prvním místě svých silných stránek, až na druhém místě soupeřových slabin,
  • udržet míč ve hře (herní jistota > riziko chyby; kontrola úderů > razance a přesnost),
  • hra v mezích hráčových dovedností,
  • pozitivní přístup (vnitřní monolog i vnější řeč těla),
  • neměnnost rozhodnutí (např. pokud jste rozhodnutí zahájit výměnu krátkým podáním a následně pokrýt především přední část kurtu, neměňte to na poslední chvíli před zásahem míčku),
  • koncentrace na míč a údery, u pokročilých hráčů na čtení úderů a hru soupeře.

Chcete příklad?

Hráč si ve dvouhře dohodl se svým trenérem následující strategii:

  • kontrolovat začátek výměny (první tři své údery vrátit vždy do hry),
  • údery z přední části kurtu zasahovat co nejvýše a umisťovat do přední části kurtu soupeře,
  • útočné údery za zadní části kurtu směřovat do soupeřova bekhendu a měnit jejich tempo a křivku (plná smeč, polosmeč, stik-smeč, sekaný drop),

Během zápasu se nejčastěji takticky rozhodoval, zda pozice v zadní části kurtu je vhodná k útoku. Pokud nebyla, hráč volil neutrální úder, pokud ano, rozhodl se zaútočit – častěji do soupeřova bekhendu.

Při vyhodnocení zápasu hráč s trenérem zjistili, že 80 % výměn, kdy se hráč rozhodl pro útok, nakonec vyhrál. Právě úspěšnost v útoku a/nebo bezprostředně po něm značí, že taktické rozhodování z dané části kurtu bylo správné – hráč útočil do správného místa a ve správný moment.

Zajímavost na závěr: Všimněte si, kolik hráčů a trenérů zaměňuje pojmy strategie a taktika. Nebojte se je opravit.

Autor: Josef Rubáš