Jak se učit od nejlepších?

Zpomalené záběry

Zhruba v 70. letech 20. století začala být relativně dostupnější na svou dobu velice sofistikovaná záznamová zařízení – vysokorychlostní kamery. Právě jich se rozhodli při své práci využít autoři prvních opravdu kvalitních učebnic badmintonové techniky.

Princip byl jednoduchý – natočit při provádění dílčích úderových a pohybových dovedností nejlepší světové hráče, analyzovat jejich techniku (například provedení forhendového klíru včetně souvisejícího pohybu) a na základě této analýzy vytvořit metodický vzor, který by se ostatní hráči a trenéři snažili kopírovat. 

70. léta jsou sice dávno pryč, avšak díky technologickému pokroku máme z pohledu badmintonu to štěstí, že téměř každý obstojnější chytrý telefon dokáže pořizovat zpomalené záběry. Tak proč osvědčený postup nezkusit znovu?! Navíc, když natočit svého svěřence/svěřenkyni na chytrý telefon, pustit si společně s nimi zpomalený záběr a porovnat jejich provedení s některým ze stovek videí dostupných na YouTube trvá jen chvilku…

 
 

Síla fotografie

Podobně jako zpomalené záběry, může trenér k ověřování, zdali technické provedení úderů a pohybu jeho svěřenců je/není správné, použít fotografie. Prostým porovnáním snímku svého hráče s někým z kvalitních borců startujících na kontinentálním okruhu či světové tour, kdy jsou oba hráči zachyceni v téže pozici, se dá snadno zjistit, jak je potřeba se k míčku postavit, došlápnout, dopadnout, natočit se, uchopit raketu a tak dál.

Na Badcoach.cz proto najdete takřka u všech článků ilustrační fotografie, z nichž naprostou většinu lze kliknutím myší zvětšit do původní velikosti. Záměrně se snažíme vybírat takové záběry, které badmintonisty zachycují v klíčových, správně provedených herních pozicích. Vy můžete stránky kdykoliv navštívit, fotky si prohlédnout a porovnat s provedením vašich hráčů. Totéž může kdykoliv udělat i sám hráč.

Jak ověřím, zda by smečující hráč (Jan Louda, mistr ČR 2018) neměl raketu držet ještě více na konci držátka?

Přece jen se nachází ve výskoku v zadní části kurtu, dle výrazu tváře úder hraje se vší razancí, navíc se bavíme o čtyřhře - co nejtvrdší smeč by tedy byla žádoucí. 

Možnou odpověď nalezneme na následujících fotografiích, kde jsou při hře ze zachyceni hráči světové špičky.


Kim Ki Jung

Carolina Marin

Viktor Axelsen

Marc Zwiebler

Na obrázcích vidíme, že někdo v obdobné pozici užívá držení více nakrátko (viz Axelsen / Zwiebler / Joergensen obr. vpravo), jiný pro změnu delší (Kim / Marin). 

Vzhledem k tomu, že se jedná skutečně o špičkové hráče, mj. mistra světa, Evropy či olympijsou vítězku, nelze předpokládat, že by jejich technika byla "chybná".

Závěrem tedy nezbývá než konstatovat, že provádění úderů ze zadní části kurtu i s relativně krátkým držením rakety je v pořádku, nebo může být v konkrétní situací dokonce žádoucí. Svou roli budou hrát také individuální preference hráčů či disciplína.

Autor: Pavel Florián